Lọc theo Danh sách tỉnh

Quận/huyện/thành phố

Hiển thị tất cả 9 kết quả

7.9 tỷ
  • Yên Lập

2 ngày trước

7.9 tỷ
  • Đoan Hùng - Phú Thọ

2 ngày trước

7.9 tỷ
  • Cẩm Khê - Phú Thọ

2 ngày trước

7.9 tỷ
  • Thanh Thủy - Phú Thọ

2 ngày trước

80.0 triệu
  • Việt Trì - Phú Thọ

1 tuần trước

80.0 triệu
  • Tân Sơn - Phú Thọ

2 ngày trước

80.0 triệu
  • Thanh Ba - Phú Thọ

2 ngày trước

80.0 triệu
  • Thanh Sơn - Phú Thọ

2 ngày trước

80.0 triệu
  • Tam Nông - Phú Thọ

2 ngày trước